Rekrutacjatrwacały rok

 

Zapraszamy na naszą nową stronę www.klubprzyjaciolreksia.pl

Do Klubu przyjmujemy dzieci w wieku od 1 do 5 lat.

- Klub Dziecięcy - dzieci w wieku 1 rok - 2,5 lata

- Punkt Przedszkolny - dzieci w wieku 2,5 - 5 lat

 

Zapraszamy do kontaktu indywidualnego, obejrzenia Klubu oraz dokonanie niezbędnych formalności (uzupłenienie karty zgłoseniowej, podpisanie umowy).