Kadra:

 

 

Katarzyna Dbrogowska- kierownik klubu Ukończyła wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Obyła kurs "opiekun w żłobku lub w klubie malucha" Certyfikatów EDCL Start.

 

Małgorzata Paszko- nauczyciel języka angielskiego.

 

Monika Szuszko- dogoterapeutka

 

Emilia Borecka-  uzyskała licencjat z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. Brała udział w warsztatach "Pierwsze liczenie przykłady pracy z materiałem matematycznym według M. Montessori.

Szkolenie "Przygody innego II - bajki w edukacji międzykulturowej dzieci"

Ukończyła kurs języka migowego stopnia I II i III  zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" w Białystoku.

 

Joanna Cieśluk- opiekunka dziecięca, odbyła staż w Chapel Road School- Nursery Irlandia Północna pt: Doświadczenie w komunikacji międzykulturowej jako klujcz do podniesienia kwalifikacji pracowników medycznych i społecznych. Obecnie studiuje pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku

 

 

 

   
 

 

 

Psy biorące udział w zajęciach dodatkowych COSMO Gabolka FCI, CHLIPERYK Gabolka FCI: